LEVANT EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÖKEVLER MAH. 2312.SOK. C BLOK APT. NO:16 C/88 ESENYURT - ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:04:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : LEVANT EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 8 Nisan 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 500.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ESENYURT VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6081256798
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243226-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232984
 • NACE Kodu : 853114
 • Mersis No : 0608125679800001
 • E-Tebligat Adresi : 25878-19310-23449
EĞİTİM Meslek grubunda, ESENYURT / İSTANBUL Bölgesinde Özel öğretim kurumları tarafından verilen genel ortaöğretim (lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1 - Eğitim ve Öğretim Hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede Türkiye Cumhuriyeti müfredatına ve Yabancı ülke müfredatlarına uygun özel ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. Lise ve fakültelere hazırlık kurs ları, yabancı dil kursları açmak. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretir vermek, özel etüt merkezleri ve kurs açıp işletmek Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir. Eğitim ve öğretir amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. 2 - Ülkemizin eğitim bakımından daha üst bir düzeye erişmesini temin amacı ile ve yine bu konuda uğraş veren resmi teşekküllere yardımcı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izin alınmak kayıt ve şartı ile her türlü eğitim kademesine cevap verebilecek özel okullar, kreş .anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise mesleki ve teknik liseler ile sağlık liseleri , yabancı okulların şubeleri , özel etüt salonları açmak, işletmek ve bu okullarda öğretim görecek öğrencileri bilimsel metotlarla en iyi şekilde eğitmek. Türkiye Cumhuriyeti sırları içinde kreş ana okulu ilköğretim orta öğretir lise üniversite açık öğretir kurs ve benzeri yabacı ülke müfredatına uygun eğitim kurulmaları açabilir. 3 - Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için gerekli öğrenci yurtları öğrenci pansiyonları öğrenci bakım evleri, öğrenci apart tesislerini kurmak ve işletmek, devretmek kiraya vermek. İlköğretim kurumları talebe ve mezunlarının üniversite ve yüksek okullara girebilmelerini temin amacı ile okutulan müfredat programları çerçevesi içinde bilimsel, kültürel, sanatsal bilgileri vermek, bu nedenlerle hazırlık ve takviye kurslar ile fen bilimleri ve lisan laboratuvarları açmak, 4 - Yabancı dil eğitimi ile ilgili olmak üzere ses ve görüntü kasetleri ithal ve ihraç etmek, bunları çoğaltmak ve pazarlamak, buna bağlı olarak kurslar düzenlemek, 5 - Her türlü eğitim faaliyetleri ile ilgili kurs, seminer ve diğer eğitim ve öğretim çalışmaları düzenlemek, Gazete, dergi, broşür, atış, kitap ve buna benzer her türlü baskılı evrakın yayımı, dağıtımını yapmak ve yaptırmak, 6 - Şirket yabacı ülkelerde okullarını şubelerini açabilir ülkede bulunan yabancı guruplara yönelik ülke müfredatına uygun şekilde her kademeye uygun ana okulu ilk okul orta lise düzeyinde okul açabilir 7 - Gerekli lüzum üzerine yüksek okul meslek yüksek okulları üniversite düzeyinde okul açılması için gerekli şartları oluşturarak vakıf ve dernekler kurabilir vakıf ve derneklere ortak olabilir vakıf ve derneklerin yönetiminde bulunabilir 8 - Lüzum halinde özel eğitim hizmetlerine yönelik farklı ilçelerde ve farklı illerde şubeler açabilir. 9 - Gerek 4875 Sayılı Doğrudan yabancılar yatırım kanununu gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren- işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili, ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek. 10 - Maksat ve amaca uygun lokanta, kafeterya, büfe ve benzeri yiyecek ve içecek iş yerleri açmak işletmek, kiraya vermek, 11 - Şirketin amacına uygun her türlü eğitim ve danışmanlık faaliyetinde bulunmak, danışmanlık hizmeti vermek , amacına uygun danışmanlık eğitimleri vermek. 12 - Şirket her türlü ticaret, seyahat ve turizm konularında yurt içi ve yurt dışı deniz, hava, kara taşımacılığı kendi araçları ile yapar veya araç sahibi üçüncü kişilere yaptırır. Taşımacılık ile ilgili her türlü ihaleye girer. Taşımacılıkla uğraşan şahıs ve şirketlere iştigal edebilir, Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapabilir. Her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler verebilir ve alabilir, Taşımacılık ile ilgili olarak komisyonculuk yapabilir işletmeye aldığı her türlü kara, deniz ve hava araçları servis arabaları ile her cins yük ve yolcu taşıyabilir ve bu araçları başkalarına kiraya verebilir ve devredebilir, 13 - Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 14 - Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlar yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
LEVANT EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL