MCK ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

100.YIL MAH. 2249.SOK. P BLOK APT. NO:59/307 BAĞCILAR - BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 3.07.2020 15:52:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : MCK ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 20 Mart 2020 Cuma
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6131597897
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 242253-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232014
 • NACE Kodu : 461401
 • Mersis No : 0613159789700001
 • E-Tebligat Adresi : 25848-68320-12090
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek grubunda, BAĞCILAR / İSTANBUL Bölgesinde Bilgisayar, yazılım, elektronik ve telekomünikasyon donanımlarının ve diğer büro ekipmanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar konularında hizmet vermektedir. 1-) Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. - Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici,iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi. - Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. - Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. - Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. - Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı. - Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak. - Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak. - Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri için gerekli faks,fotokopi makinesi, ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi, yazar kasa, yazıcı ve benzeri gibi mekanik elektronik büro malzemelerinin alımı, satımı, kiralanması, tamir ve servis bakım işçiliğini yapmak. 2-) Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. - Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. - Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. - Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. 3-) Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacı ile gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu amaçla her tür ve kategori bilgisayar donanımlarını ve iletişim teçhizatını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, pazarlamasını, satışını, kiralanmasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak. - Teknolojik alanlarda yazılım geliştirilmesi, araştırması, üretimi, bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması, dağıtılması ve satışı. - Şirket her türlü telefonla, haberleşme cihazları,cep ve telsiz telefon ve telefon santralleri alımı,satımı,bakım onarımı ve servis hizmetleri ve pazarlamasını toptan ve perakende yapmak ve yaptırmak. Telekomünikasyonla ilgili faaliyetlerde bulunmak. - Şirket her türlü elektrikli ve elektronik ev aletleri, su arıtma cihazları,elektrikli ev aksesuarları alır satar tamiratını ve tedarik işlemlerini yapar. - Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, yazıcı şeridi,kartuş vb.bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı yapmak Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir; a- Şirket iştigal konuları ile ilgili; web sitesi üzerinden ve telefon ile pazarlamasını, alım-satımını yapar. b- Şirket iştigal konuları ile ilgili yatırım ithalat, ihracat, alım-satım, tasarruf, taahhüt, komisyonculuk, mümessillik ve dahili ticaret, fizibilite etütleri yapar, yaptırır, ihtiyaç sahiplerinin istifadesine sunar, bu konuda danışmanlık yapar. c- Şirket konuları ile ilgili bankalardan ve mali müesseselerden gerekli kredileri, banka ve resmi kuruluşlardan teşvik belgelerini ve yatırım indirimleri almak. Bunlarla ilgili faaliyetleri yapmak, mevzuattan yetkili mercilerin müsaadesi ile dış kredilerden, dış yatırım ve finansman mevzuatı çerçevesinde yararlanmak ve bunlarla ilgili teminatlar göstermek, teminat ve kefalet için gerekli anlaşmaları yapmak, yapılanlara katılmak. d- Şirket iştigal konularında yurt içinde, yurt dışında, temsilcilik, acentelik, komisyonculuk, distribütörlük, mutemetlik, mümessillik, taşeronluk yapar, yaptırır. Bu kabil işler için bürolar açabilir. e- Şirket iştigal konuları ile ilgili olarak gayrimenkuller, sanayi tesislerini kısmen veya tamamen kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak. Gayrimenkullerin üzerinde irtifak, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
MCK ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL