RAYA İNTERNATİONAL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

YAHYA KEMAL MAH. ŞAİR SOK. NO:5-7/20 KAĞITHANE - KAĞITHANE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 3.01.2020 16:34:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : RAYA İNTERNATİONAL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 13 Aralık 2019 Cuma
  • Sermaye : 10.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 7341899546
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 223319/5
  • NACE Kodu : 856002
  • Mersis No : 0734189954600001
  • E-Tebligat Adresi : 25818-56235-40018
EĞİTİM Meslek Grubunda İSTANBUL / KAĞITHANE Bölgesinde Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık, (yurt dışı eğitim danışmanlığı dahil), test değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetler) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: EĞİTİM HİZMETLERİ 1)Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. 2) Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak. 3) Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik(bilgisayar, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek. 4) Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. 5)Yurtdışında eğitim görmek isteyenler için yurtdışı eğitim danışmalığı hizmeti verebilir. 6)Yurtdışında çeşitli dil okullları ile anlaşma yaparak eğitim turizmi hizmeti verebilir, yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmeti verebilir. 7)Eğitim ile ilgili her türlü materyalin iç ve dış ticaretini yapabilir. Bu amaçlara ulaşmak için şirket aşağıdaki işlemleri yapabilir. 1. Şirketin maksat ve mevzu ile ilgili olarak tanıtım maksatlı, görsel, işitsel, yazılı basınlarda yayınlanmak amacıyla reklamlar hazırlamak, projeler üretmek bu amaçla gerekli her türlü malzemeyi alıp, satmak, kullanmak ithal ve ihraç etmek 2. Şirket işlerinde kullanılmak üzere her türlü kara, hava, deniz vasıtalarını satın alıp kiralayabilir. 3. Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak 4. Maksat ve mevzuyu gerçekleştirmek için binalar inşa etmek, devir almak, gayrimenkulleri kira karşılığı tutmak, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler ve temsilcilikler almak. Acenteler kurmak, şubeler açmak, işletmek, know how anlaşmaları yapmak, ortak girişimlerde bulunmak. 5. Konusu ile ilgili olarak her türlü marka, patent gibi ticari ve sınai hakları satın alır satar ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak 6. Faaliyet konusu ile ilgili islerin finansmanı için yerli yabancı finans kuruluşlarından, bankalardan, kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere kısa, orta, uzun vadeli borçlanma anlaşmaları yapabilir. 7. Faaliyet konusu ile ilgili gerek yurt içi gerek yurt dışında fuarlara katılmak. 8. İlgili kurum ve kuruluşlardan izin alınmak kaydı ile yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. 9. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanmak 10. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması 11. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi 12. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 13. Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi 14. Faaliyet konusu ile ilgili açılacak alanlarda ihale ve taahhüt islerinde bulunmak. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde ortaklar kurulunun öngöreceği durum ve bu yolda sonuç alındıktan sonra dilediği isleri yapabilecektir. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu işlemlerin yapılması için yetkili kurumdan onay alınması gerekir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
RAYA İNTERNATİONAL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL