SUN STAR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

KOCATEPE MAH. LAMARTİN CAD. HASKO İŞ MERKEZİ APT. NO:34/4 BEYOĞLU - BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 11.02.2019 23:50:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : SUN STAR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kurucu Ortaklar : CAVİT MUHTAR, FERIDE MUHTAR
 • Yetkili : CAVİT MUHTAR
 • Kuruluş Tarihi : 11 Şubat 2019 Pazartesi
 • Sermaye : 1.000.000,00 TL
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7830429850
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 179615/5
 • NACE Kodu : 551002
 • Mersis No : 0783042985000001
OTELLER Meslek Grubunda İSTANBUL / BEYOĞLU Bölgesinde Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: A-) Türkiyenin çeşitli bölgelerinde turizme elverişli tesisler, otel, motel, kamping, mokamp, tatil köyü, kaplıca ve termal tesisler gibi konaklama tesislerini, restoran, kafeterya, spor sağlık ve sosyal hizmet tesisleri gazino, gece kulübü, pastane, sinema salonu gibi eğlence tesislerini kurmak, inşa etmek ettirmek tamamen veya kısmen satın almak, işletmek, işlettirmek veya kiralamak kiraya vermek Kamudan arazi ve menkul kiralamak, restore etmek, B-) Turizm Seyahat acenteliği yapmak, turizm büroları açmak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında turizm acente ve irtibat büroları kurmak, yurt dışında turizm acente ve irtibat büroları kurmak, mümessillik ve acentelikler almak, kara, hava ve deniz taşıt araçlarını satın almak ve kiralamak, C-) Yurt içi ve dışında her türlü ulaşım vasıtaları ile turistik seyahatler ve turlar tertiplemek, bu Nevi turların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlara ilişkin isim ve rezervasyonları yapmak ve yaptırmak. Türkiyenin turistik beldelerinin tanıtılması için dokümanter filmler çekme, çektirmek, satın almak, satmak, turistik yayınlar yapmak, yaptırmak bu konularda reklam, tanıtım ve pazarlama hizmetlerinde bulunmak. D-) Her türlü turistik hatıra eşya ve memleketin özelliklerini taşıyan eşyalar ile takı eşyaları, halı, kilim, kürk, deri, bakır, pirinç eşyaları ile çini eşyaları ve el sanatlarının toptan ve perakende ticareti ile ithal ve ihracı E-) Her türlü inşaat ve dekorasyon işlerinde bulunmak, her türlü inşaat ihalelerine iştirak etmek, her nevi inşaat taahhütlerinde bulunmak. F-) İnşaat işlerinde kullanılan her türlü inşaat ve tesisat malzemelerinin alım satımını, yapmak, yaptırmak, ithal ve ihraç etmek. G-) Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul her türlü tekstil ürünlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. H-) Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. I-) Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. ŞİRKET BU AMAÇLA: 1- Çalışma konusuna giren mamullerin ve emtianın toptan ve perakende alımı, satımı, tamiri, montajı, ithali ve ihracı, depolama ve saklanması işlemlerini yapabilir Bunlar için depolar tutabilir. Toptan ve perakende satış mağazaları kurup işletebilirler. Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Konusuyla ilgili olarak finansal kiralama yoluyla mal kiralayabilirler. 2- Şirketin amaç ve konularıyla ilgili personel yetiştiren kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak ve gerektiğinde eğitim merkezleri kurmak, 3- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı fabrika ve firmalarda acentecilik, mümessillik ve bayilikler deruhte edebilir, aynı maksatla acente, mümessillik ve bayilikler tesis edebilir. 4- Yurt içinde ve yurt dışında serbest bölgelerde çalışma konusuna giren her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerde bulunabilir konusu ile ilgili alım satım, ithalat ihracat, iç ve dış ticaret yapabilir. 5- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. 6- Konusu ile ilgili sahalarda yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari ve sınaî imtiyazlar, telif ve patent alâmetifarikalar ve sair maddi fikri haklar konusunda anlaşmalar yapabilir. 7- Yukarıda yazılı işlerin temini için kurulmuş ve kurulacak müesseselerde ortaklıklar tesis ve iştirak edebilir, devralabilir, devredebilir gerekirse bunların tasfiyesine girebilir. 8- Yürürlükteki kanuni mevzuata riayet etmek kaydıyla konusu ile ilgili her türlü malın ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, iç ve dış ticaretini yapabilir. 9- Şirketin iştigal kolları ile ilgili her türlü taahhüt istisna akitleri yapmak resmi ve hususi makamlar tarafından açılacak ihale ve müzayede iştirak etmek, taahhütte bulunabilir. 10- İşletme konuları ile ilgili olarak nakliyecilik ile nakil vasıtaları alım ve satım işleri yapmak. 11- Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurmak ve mevcut ticari işletmelere iştirak ve onların hisselerini ve diğer menkul kıymetlerini almak aracılık yapmamak kaydıyla satmak mübadele etmek ve rehin göstermek. 12- Şirketin amaç ve konuları ile ilgili olarak temin edilecek her türlü krediler ile üçüncü gerçek ve tüzel kişilerce temin edilen krediler için üçüncü şahıslara ve şirkete ait gayrimenkuller veya menkul değerler üzerinde ipotek veya rehin tesis etmek ve diğer teminatlar vermek ve kefil olmak;alacaklarını temin içinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve tesis edilen ipotek veya rehin veya diğer teminatları feketmek, 13- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar Üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükûna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
SUN STAR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL