İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : TAŞ TÜKETİM ÜRÜNLERİ TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 13 Haziran 2022 Pazartesi
 • Sermaye : 50.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 8252128009
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 386571-5
 • Oda Sicil Numarası : 1379265
 • NACE Kodu : 471901
 • Mersis No : 0825212800900001
 • E-Tebligat Adresi : 25787-47109-91798
PERAKENDE TİCARET Meslek grubunda, ATAŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret (giyim eşyası, mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb. reyonları olan mağazalar (gıda, içecek ve tütün ağırlıklı olmayanlar)) konularında hizmet vermektedir. 1) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü dayanıklı tüketim ürünleri, malzemelerinin , ev dekorasyon, tekstil ve aksesuarları, tarım, mutfak, el aletleri, makineleri ve bu ürünlerin aksesuarları, ve üretiminde kullanılan her türlü ürünün imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak. 2) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü ev dekorasyon, tekstil ve aksesuarları, tarım, mutfak ve el aletleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermek, 3) Gerek Yurt içinde, gerekse yurt dışında sınai, ticari, planlama, yönetim, proje, müşavirlik, danışmanlık, sektöründe faaliyet gösteren veya gösterecek kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kuruluşlara ve şahıslara yürürlükteki mevzuat çerçevesinde stratejik ve fonksiyonel üst düzey karar alma mekanizmalarına yol gösterici yönlendirici tarzda yönetim danışmanlığı hizmetleri vermek, 4) Her türlü nakil vasıtalarının tamir, bakım, boya ve servis hizmetlerini vermek, bu işler ile ilgili her türlü malzeme, yedek parça ve hizmeti almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 5) Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevi aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 6) Her nevi gıda maddelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ile toptan ve perakende alımı ve satımı, 7) Her türlü giyim eşyasının imalatı, ithalatı, ihracatı ile toptan ve perakende alımı ve satımı, 8) Her tülü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak, 9) Şirket konusu ile ilgili şirketle ortaklık kurabilir,kurulmuş şirketlere ortak olabilir,paylarını iktisap edebilir. 10) Şirket konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik,komisyonculuk,acentelik,toptancılık,bayilik, taahhüt,pazarlamacılık,dahili ticaret,transit ticaret,ithalat ve ihracat yapabilir.Serbest ticaret bölgelerinde ve serbest liman bölgelerinden yararlanabilir,buralarda ticari faaliyet gösterebilir.Yurt içinde veya yurtdışında açılmış veya açılacak sergi , fuar ve panayırlara iştirak edebilir. 11) Şirket ele aldığı konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunabilir, gerekirse ortaklık kurabilir, konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere, ayni ve nakdi sermaye vaz etmek suretiyle iştirak edebilir, ticari ve sınai işletmelere katılabilir. 12) Şirket amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, know how, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını elde edebilir, devredebilir, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir Şirket Yukarıdaki Konulardan Başka; a) Amaç ve konusu ile ilgili bulunan her türlü gayrimenkul ve menkuller ve gayri maddi haklar iktisap etmek bunları işletmek, kiralamak veya kiraya vermek, icabında alıp satmak,başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil ettirmek ve bunlar üzerinde her türlü haklar iktisap etmek, yapacağı istikrazlar nedeniyle bankalar ve diğer kredi gayrimenkullerini ipotek etmek. b) Amacını gerçekleştirmek için her türlü iç ve dış borç almak, bankalardan kredi sağlamak için teminat ve ipotekler vermek, gayrimenkuller üzerinde intifa, sükna ve irtifak hakları ve aynı haklar tesis etmek, şirket kendi leh ve alehine ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet ve banka garantisinde ayni ve şahsi teminat alıp vermek. c) Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir, devir alabilir, devir edebilir, kiraya verebilir. d) Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir. e) Konusu ile ilgili yurt içinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir,devir alabilir, devir edebilir veya yurt dışında şirketler kurabilir. f) Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, Know-how, ustalık, ölçmede değerlendirme testleri ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlükler, bayilik ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususunda bilcümle akit ve muameleler yapabilir. g) Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla, mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği değerleri satın alabilir. Gerektiğinde muhtelif nevinde şirketlerin hisse senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir. h) Şirketin işleri için iç ve dış banka, gerçek ve tüzel kişilerden ve bilumum şirketlerden çeşitli krediler alabilir, kısa, orta ve uzun vadeli iştirakler akdedebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
TAŞ TÜKETİM ÜRÜNLERİ TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL