ÜSTÜN İ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. NO:36 ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 21.11.2016 00:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : ÜSTÜN İ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 21 Kasım 2016 Pazartesi
  • Sermaye : 4.000.000,00 TL
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 56937 / 5
  • NACE Kodu : 351119
Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak şu konularda faaliyette bulunur; 1- Enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak. 2- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak 3- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, yenilenebilir enerji tesisleri kurmak işletmeye almak, devralmak, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına satmak, kiralamak, kiraya vermek 4- Elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. 5- Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 6- Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. 7- Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile katılım ve birliktelik işlerine girmek, ilgili mercilerden izin üretim lisansları devralmak, devretmek. Şirket bu amaçlara ulaşabilmek için; A- Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında acenteler açabilir, mümessillik alabilir, verebilir, taahhütlerde bulunabilir. B- Şirket konuları ile ilgili olarak iç ve dış piyasalardan kamu, gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. C- Konuları ile ilgili olarak organizasyonu gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul hakları iktisap etmek, kiraya vermek, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi adına gerekse üçüncü kişiler adına ipotek vermek, ipotek almak, rehin vermek, rehin almak, işletme rehini tesis etmek, bu hakları tescil, tadil, terkin ve fekt etmek. D- Her türlü iç ve dış menşeili krediler alabilir, istikraz anlaşmaları yapabilir, bunların teminatı olarak mülkiyetinde olan ve mülkiyetini iktisap edeceği taşınır ve taşınmaz bilcümle malları (gemiler dahil) satar, araç ve gereçlerini usulü vehiçle teminat olarak gösterebilir. E- Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube, büro ve temsilcilikler açmak, yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan veya uygulamalı veya oluşturulacak bayilikler kanalı ile satışların iç ve dış ticaretlerinin gerçekleştirilmesi ve diğer firmalar ile yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya konuyla ilgili olarak taahhütlere girmek ve konsorsiyumlar oluşturmak. F- Şirketin konusu ile ilgili başka şahıs ve müesseselere iş yapabileceği gibi bunlara ortak veya hissedar olabilir. Şirket amacı ile ilgili her konuda resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir. G- Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir. H- Konusu ile ilgili her türlü tesis bina, fabrika vs. inşaatını yapabilir veya bunları alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir. I- Konusu ile ilgili her nevi araç gereç makine, taşıtlar (gemiler dahil) iktisap eder , alır satar, devreder, kiralar kiraya verir. J- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal su kaynaklarını vs her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi gerekli her türlü ham madde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi, gerek özel her türlü ihalelere iştigal etmek, anlaşmalar akdetmek,

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ÜSTÜN İ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL