YAKALI ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DERE YOLU SOK. NO:3/1 ATAŞEHİR - ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:50:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : YAKALI ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 9280914507
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235782-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225538
 • NACE Kodu : 351119
 • Mersis No : 0928091450700001
 • E-Tebligat Adresi : 25909-17029-45810
ENERJİ Meslek grubunda, ATAŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde Elektrik enerjisi üretimi konularında hizmet vermektedir. AMAÇ VE KONU Madde 3 Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır. 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak 2. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fueloil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 3.Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve satışını yapmak 4.Güneş enerjisinden elektrik üretim tesissileri kurarak elektrik üretimi ve satışını yapmak 5. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desüfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 6. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. 7. Rüzgârla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. 8.Elektrik enerjisi üretim tesisleri, santralleri, trafo merkezleri, elektrik ve aydınlatma şebekelerinin enerji nakil hatlarını ve elektrik-iletim ve dağıtım trafo merkezlerini ve tesislerini kısmen veya tamamen yapabilir, tevsii edebilir, ıslah, bakım faaliyetlerini yapabilir, yaptırabilir, elektrik gücünü üretebilir veya ürettirebilir, işletebilir veya işlettirebilir, iletim ve dağıtım tesisleri, işyerleri ve ticaret alanları, sair alt yapı tesisleri inşa edebilir, işletebilir, pazarlayabilir, satabilir veya kiralayabilir, 9. Su kaynakları üzerinde elektrik üretimi amacıyla her türlü hidroelektrik santrali ve barajı, regülatör, kanal gibi hidrolik yapıları yapabilir, yaptırabilir, işletebilir, termik ve rüzgar santralleri 10.Elektrik enerjisi ve /veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak 11.Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek 12. Her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa etmek, bunları kullanmak ve kullandırmak ŞİRKET KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA AŞAĞIDAKİ İŞLERİ DE YAPABİLİR a. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. c. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. d. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. e. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. f. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. g. Şirket gayelerini ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
YAKALI ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL