KOLEKTİF ELT KİTAP BASIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İNKILAP MAH. ALYANS SOK. NO:7A ÜMRANİYE - ÜMRANİYE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.01.2022 04:32:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : KOLEKTİF ELT KİTAP BASIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 4 Ocak 2022 Salı
 • Sermaye : 200.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ÜMRANİYE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 5750952353
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 351032-5
 • Oda Sicil Numarası : 1341635
 • NACE Kodu : 464911
 • Mersis No : 0575095235300001
 • E-Tebligat Adresi : 25909-42464-67484
BASIM-YAYIN Meslek grubunda, ÜMRANİYE / İSTANBUL Bölgesinde Kitap, dergi ve gazete toptan ticareti konularında hizmet vermektedir. a. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmak. b. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkarmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak. c. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak. d. İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak. e. Her cins ve ölçüde matbaa, ofset, saya ekspred baskı, banyoları, renkli siyah-beyaz saya baskı, yekpare fotograf, video ve fotograf çekimi, tab film yıkama, siyah-beyaz negatif, slayttan direk baskı, kart yıkama, renkli durantrans saya baskı, fon perdeleri, stüdyo ve sanayi çekimleri, sergi fotografları, slayt banyosu, reprodüksiyon ve dublikes ve ışıklı fotograf tabı vermek. f. Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. g. Her türlü kağıttan mamül mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: -Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile makine ve tesisler, demirbaşlar, motorlu ve motorsuz kara, hava deniz nakil araçları alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti tesis edebilir. Şirket gerektiğinde kamu kuruluşlarına, belediye ve kamuya yola bedelli veya bedelsiz terk yapabilir. İfraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Bilumum gayrimenkulleri dilediği zaman, dilediği bedel, dilediği koşullarla özel ve tüzel kişilerden hisseli ya da hissesiz şekilde ve taşınmazları üzerinde mevcut her türlü ipotek, rehin, tahdit ve takyitleri ile birlikte satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket kendi gayrimenkul mallarını üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin kullanacağı krediler için ipotek veya rehin verebilir. Özel ve tüzel finansman kuruluşlarından her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. Her türlü kefalet ve teminat verebilir. Tapuya teferruat kaydı yapabilir, yaptırabilir. Şirket kendi gayrimenkul malları üzerine kira şerhi yapabilir, yaptırabilir, kira akitlerini tapuya şerh edebilir, ettirebilir. Her türlü bankacılık hizmetlerinden yararlanabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
KOLEKTİF ELT KİTAP BASIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL