MB GRUPPE AMBALAJ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ MAH. DR.ÖMER BESİM PAŞA CAD. NO:241/1 BEYKOZ - BEYKOZ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:44:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : MB GRUPPE AMBALAJ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : ORTAK SAYISI BİRDEN FAZLA LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYKOZ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6131588789
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235553-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225306
 • NACE Kodu : 172203
 • Mersis No : 0613158878900001
 • E-Tebligat Adresi : 25848-68301-21190
KAĞIT VE KIRTASİYE Meslek grubunda, BEYKOZ / İSTANBUL Bölgesinde Kağıt veya mukavvadan yapılmış tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin imalatı konularında hizmet vermektedir. 1-Her türlü kağıt plastik veya mukavvadan yapılmış tepsi, tabak, kase, bardak ve benzeri ürünlerin imalatını, ithalatını ihracatını pazarlama ve satışını yapmak. 2-Her türlü endüstri , sınai ve ticari ham ve yardımcı malzemeler ile mamul imalatı ithalatı ihracatı ve dahili ticaretini yapmak. 3-Her türlü plastik ambalaj ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin imali, satışı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 4-Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 5- Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 6- Güzellik merkezlerinde kullanılan medikal, estetik ve kozmetik ile cilt bakım ürünlerinin alımı, satımı, ithalat, ihracat, ve imalatını yapmak. 7- Her türlü tıbbi malzeme alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 8- Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket bu amaç ve konuları gerçekleştirmek için: 1. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile uzun orta ve kısa vadeli kredi alma sözleşmeleri yapmak, gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilerin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek göstermek, kefalet kredileri, akreditif, yatırım kredileri ve benzeri tüm kredileri temin etmek. 2. Konusu ile ilgili olarak şirketini faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira beratları, haklar, marka, patent, lisans, know -how, ticaret unvanı, teknik yardım, resim ve modeller, telif hakları, işletme ruhsatnameleri gibi tüm fikri, sınai, mülkiyet haklarını devralmak, kullanmak, şirket adına tescilini talep etmek, devretmek ve teminat olarak göstermek 3. Amaç ve konularıyla ilgili faaliyette bulunan, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, müşterek konsorsiyumlara girerek ihalelere katılmak. 4. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili her türlü distrubutörlük, acentelik ve bayilik almak, vermek, yurt içi ve yurt dışında şubeler, satış mağazaları ve bürolar açmak. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi ve gösterilere katılmak. 5. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmamak kaydı ile kullanılması; 6. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 7. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi; 8. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 9. Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi, 10. Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel ve resmi kurumların yurt içinde ve yurt dışında uluslararası açtıkları ve açacakları her türlü ihalelere katılabilir, anlaşmalar yapabilir, taahhütlerde bulunabilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
MB GRUPPE AMBALAJ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL