MMG PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İKİTELLİ OSB MAH. TORMAK L BLOK SOK. NO:6/6 BAŞAKŞEHİR - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 8.09.2019 02:40:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : MMG PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 23 Ağustos 2019 Cuma
  • Sermaye : 50.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 6221672133
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 205048/5
  • NACE Kodu : 222243
  • Mersis No : 0622167213300001
  • E-Tebligat Adresi : 25838-77366-87211
PLASTİK VE KAUÇUK Meslek Grubunda İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR Bölgesinde Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana, şişe, bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme malzemelerinin imalatı (idrar torbası dahil) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: Şirketin uğraşı konularının başlıcaları şunlardır; 1- Her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde kağıt, karton, metalize, plastifize kağıt ve kartonlar, PVC, Selofan, polietilen, polipropilen ve her türlü plastik malzemeler, alüminyum, metal, teneke v.b. malzemeler üzerine baskı, keski, yapıştırma ve lamine işlerinin İmalatı, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı ve satışı, 2- Her türlü karton, kağıt, plastik ve matbaa levazımatının imalatı ,alımı, satımı yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı, 3- Yurt içinde ve yurt dışında basım ve yayınlanmasına müsaade edilen başta kitap, dergi, gazete, mecmua, broşür, afiş olmak üzere her türden baskı işlerinin yapılması, 4- Her türlü ambalaj malzemeleri yüksek ve düşük densitelipolistren selofan alüminyum folyo polipropilen imali bu maddelerden ve kağıt mukavvadan ambalaj malzemeleri imali metalizelaminasyon yapılması baskı yapıştırma işleri yapılması ve her türlü ambalaj makineleri imali, alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi, dağıtımı, yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı, 5- Başta plastik, kağıt ve kartondan olmak üzere PVC, selofan, polietilen, polipropilenv.b. her türlü malzemeden ambalaj sanayiinde ihtiyaç duyulan poşet, kutu, koli ve benzeri maddelerin yapımı, alımı, satımı, yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı, 6- Matbaa ve Ambalaj sanayinde kullanılan her türlü baskı, keski, yapıştırma, katlama, paketleme, pencere v.b. gibi makineler ve yedek parçalar ile diğer sanayilerde kullanılan her türlü makine, teçhizat, cihaz, alet ve yedek parçaların imali, montajı, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi, 7- Her türlü kullanılmış ve kullanılmamış makine ve cihazların alımı, satımı, bakımı, montajı, revizyonu, tamiri ve yenilenmesi. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için ; A-Şirketin amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dahili ticareti, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslar arası mümessillik pazarlamacılık toptancılık işleri yapmak. B-Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akt etmek emval ve kefalet kredileri emtia akreditif yatırım kredileri senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. C-Şirketin faaliyet konularına giren ticari yatırımlarda bulunmak. D-Şirketin amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. E-Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı, hakiki ve hükmi şahıslara şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek. F-Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ve idare binaları inşaa etmek. G-Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak. Şirket kendi gayrimenkulleri üzerinde kendi borçlarına veya 3. gerçek veya tüzel kişilerin borçlarına karşılık bankalara, şirketlere ve üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir. Kendi alacakları için ipotek alabilir. İpotek fek edebilir. H-Kurulmuş veya kurulacak bilcümle şirketlerin her türlü finansmanını tekeffül edebilir, bunlar lehine her türlü ayni veya şahsi teminat verebilir. Şirket kendi borcu veya üçüncü kişilerin borcu ve kredileri ile ilgili olarak kefalet, garantörlük ve her türlü teminat verebilir, Özellikle gayrimenkuller üzerine ipotek, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir, kefalet verebilir, sahip olduğu hisse senetleri ve tahvilleri rehn edebilir, teminat niteliğinde müşterek borçlu veya cirenta olarak ticari senetleri imzalayabilir. Yerli veya yabancı şirketlerle veya hakiki şahıslarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. I-Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know - how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devretmek ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. J-Şirket lüzum görülen hallerde borçluları menkul ve gayrimenkul malları üzerine rehin, haciz tesis etmek veya ettirmek teşvik belgesi almak, borçlu kişi kurum ve kuruluşlardan kefalet ve diğer teminatları almak, alacağını tahsil ettikten sonra bu işlemleri borçlu lehine fek etmek. K-Şirket borçları nakit ve mektup kredileri ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar lehine ipotek ve rehin tesis etmek, borç hitamında bu ipotek ve rehinleri şirket lehine fek etmek L-İştigal konuları kapsamındaki faaliyetler için gerekli makineleri, cihazları, tesisleri ve gayrimenkulleri almak satmak. Gayrimenkulleri kat karşılığı yapmak ve taahhütlerde bulunmak, iktisap, devir ve ferağ etmek, kiralamak veya kiraya vermek. sahip olduğu veya sahip olacağı gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı tesis etmek ve sayılanlar üzerinde her türlü ayni ve nakdi tasarruflarda .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
MMG PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL