NOVEL SCALA BASILI YAYIN VE TANITIM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ALEMDAR MAH. KÜÇÜK SOK. CİVAN HAN N.6/5 FATİH - FATİH / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:37:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : NOVEL SCALA BASILI YAYIN VE TANITIM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6321033540
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235277-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225032
 • NACE Kodu : 581101
 • Mersis No : 0632103354000001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-76395-46635
BASIM-YAYIN Meslek grubunda, FATİH / İSTANBUL Bölgesinde Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1-Her çeşit kitap,dergi ve gazetenin yayımlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek. Her türlü basılı yayın tanıtımını yapmak. 2-Her türlü kağıt alım satımı, ithalat/ihracatını yapmak. 3-Her türlü gazete, dergi ve kitabın toptan ve perakende olarak (İnternet üzerinden dahil) alış/satışı ve ithalat/ihracatını yapmak. 4-Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe ve yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkarmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak. 5-Grafik,tasarım ve reprodüksiyon işleri ile iştigal etmek, Ham film almak,fotoğrafçılık,kartpostal,takvim ve kültürel nitelikli yapımcılık hizmetleri için gerekli ham maddeleri temin etmek imalat, ithalat ve ihracatında bulunmak almak ve satmak. 6-Reklam ajansı kurmak ve her türlü reklam işleri yapmak. Ayrıca reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat/ihracatını yapmak veya fason olarak yaptırmak. 7-Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Stratejik iletişim danışmanlığı yapmak. Bu konu ile ilgili iletişim raporları hazırlamak, konferans basın toplantısı yapmak. 8-Konferans, sempozyum, festival, panayır vb etkinlikleri düzenlemek, organize etmek. Bu amaçla yurt dışından konuşmacı/misafir davet etmek ve ağırlamak. 9- Her türlü çeviri işlerini dışarıdan başka firmalara ve şahıslara yaptırmak, yaptırılmasına aracı olmak, yeminli tercümanlık yapmak/yaptırmak ve bu amaçla büro kurmak. Simültane veya yazılı çeviri işleri yapmak/yaptırmak. 10-İnternet üzerinden reklam hizmetleri ve elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak, Telif ve patent hakları temin etmek, Elektronik ortamda yayıncılık yapmak e kitaplar yapmak ve bunların cihazlarının alım satımını yapmak. 11-Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithalatını ve dahili ticaretini yapmak. Şirket İşbu Konuları Gerçekleştirmek Amacı ile; a-Şirket, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik banka, kredi müesseseleri veya firmalarından teminatlı veya teminatsız, kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, her türlü kredi sözleşmesini imzalayabilir, üçüncü kişi lehine garanti/teminat ve ipotek verebilir. b-Şirket amacını gerçekleştirmek için tek başına veya ortaklıklar kurarak resmi ve özel yurtiçinde veya yurtdışında ihalelere katılabilir, sözleşmeler imzalayabilir. c-Şirket, yukarıda sayılı iştigal konular gereği hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurabilir ve kurulmuş ortaklıklara iştigal edebilir ve bunları satın alabilir. d-Şirket yukarıda sayılı konularda çalışabilmek için, gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden her türlü taşınır taşınmaz kıymetler, gerekli her çeşit ürün satın alabilir, satabilir, devredebilir, işletebilir, işlettirebilir, kullanabilir, kullandırtabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, finansal kiralama yolu ile temin edebilir. e-Şirket iştigal konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı teknik bilgi Know-How, ticari unvanı, patent, marka ve benzeri hakları alabilir, satabilir, kiralayabilir, devredebilir, finansal kiralama yolu ile temin edebilir. f-Şirket şahıslar, firmalar, şirketler veya devlet, mahalli idare veyahut bunlara bağlı teşekkül tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri satın alabilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş bulunan ortaklıklara katılabilir. g-Şirket, amaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek ettirebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, ,intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis ettirebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her türlü muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. h-Şirket alacaklarının temini için başkalarının gayrimenkulleri üzerine kendi lehine ipotekler, rehinler, kefaletler, alabilir, irtifak hakları tesis edebilir. Ayrıca tüm varlıkları, taşınır ve/veya taşınmazlar üzerinde üçüncü kişi lehine rehin kurabilir veya her türlü takyidat kurulmasına izin verebilir. İ-Şirket iştigal konusuna giren hususlarda ilgili mercilerden izin almak kaydı ile yabancı sermayeden faydalanabilir ve yabancı sermaye ile ortaklık kurabilir. j-Şirket iştigal konusu dışında kalmakla birlikte, ileride kendisi için lüzumlu ve faydalı görülebilecek işleri de yapabilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
NOVEL SCALA BASILI YAYIN VE TANITIM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL